Tillverkare
 
REA
 
Kundvagn
0 produkter
 

Sekretesspolicy

VIKTIGT! TÄNK PÅ MILJÖN!

Nickel-kadmiumbatterier innehåller kadmium, ett skadligt ämne för vår miljö.
Enligt lag måste alla förbrukade Ni-CD batterier lämnas in för återvinning.
Det är mycket viktigt att förbrukade batterier/produkter lämnas tillbaka till återförsäljarna,
som sedan vidaresänder dem för återvinning. Kadmium är ett ämne som kan återvinnas.
Tillsammans kan vi bidra till att sluta kretsloppet och hindra att detta ämne når ut i vår natur.
I priset för Nickel-Cadmiumbatterier, och apparater som innehåller sådana batterier, ingår en av riksdagen bestämd miljövårdsavgift. Hur stor denna avgift är beror på batteriets vikt.
Ju högre vikt, desto högre avgift. Om miljövårdsavgiften höjs kommer vi att höja priset
på Nickel-Cadmiumbatterier, och på apparater som innehåller sådana, med motsvarande belopp.